Veilige kerk

Als kerk willen we dat ons gedrag past bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij hoort, willen we bevorderen. Gedrag dat hier niet bij hoort, willen we bestrijden.

Wij willen een veilige en betrouwbare gemeenschap zijn waar alle mensen, jong en oud, met en zonder kerkelijke functie of taak, zich veilig voelen en mogen vertrouwen op God en mensen. Hiertoe zijn een beleidsplan en gedragsregels opgesteld, die in de onderliggende menu's zijn weergegeven.

Tevens zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld, die u ten alle tijde kunt benaderen met vragen, vermoedens en meldingen. Dit zijn:
- Nog niet bevestigd
tel.


- Nog niet bevestigd
tel.