Leerhuis Hoop

Of je het nu leerhuis of cursus noemt, het maakt voor de inhoud niet veel uit. Het principe is dat ik eerst met een verhaal kom en dat de deelnemers
ondertussen opmerkingen kunnen maken of vragen kunnen stellen. Daarna volgt nog verder een rondetafelgesprek. Ik houd van dat beeld van
een ronde tafel al zitten we in de Pastorije nu eenmaal in een rechthoek. Dat komt in ieder geval in de buurt.
Hoop is een relevant thema in onzekere tijden. We willen geen papieren bootjes zijn die alle kanten opgeblazen worden op woelig water. Je wilt
ergens mee verbonden zijn waar je van op aan kunt. Niet voor niets is het symbool van de hoop een anker. Maar dat anker ketent je niet vast aan
het verleden; het verbindt je met Gods toekomst.
Ik wil het thema van de hoop niet beperken tot de Bijbel of het christelijkgeloof. Het is de moeite waard om ook te kijken wat elders gedacht werd
en wordt als het gaat over hoop. Bovendien wordt het bijzondere van de christelijke hoop dan beter zichtbaar.
De precieze invulling van het programma laat ik nog open, maar het
volgende zal zeer waarschijnlijk aan bod komen:

Hoop in de Oudheid: bij de Egyptenaren, de Babyloniërs en de Grieken.
• Hoop in het oude Israël, met name in de Psalmen
• De Joodse verwachting van het messiaanse Rijk
• Hoop in het Nieuwe Testament
• Hoop bij de denkers van de Verlichting
• Hoop volgens denkers van de 21ste eeuw
• Hoop volgens de kerk van vandaag


Harm-Jan Inkelaar

Het leerhuis wordt gehouden in de Pastorije, aanvang 20.00.

Data:


26 september 2022  
31 oktober 20222  
28 november 2022  
20 december 2022  
31 januari 2023  
28 februari 2023  
28 maart 2023  
24 april 2023