Speciale diensten

Buiten de reguliere erediensten kunnen de volgende speciale diensten worden aangevraagd:
- Huwelijksdienst
- Doopdienst
- Herdenkingsdienst