Leerhuis

Dit seizoen zijn er twee leerhuizen, één over Wat zegt de Bijbel over de Natuur, en één over de boeken van Henri Nouwen.
Beide leerhuizen worden gehouden in de Pastorije, en beginnen om 20.00 uur

Leerhuis 'Wat zegt de Bijbel over de Natuur'
13 september 2021  En God zag dat het goed was (Genesis 1)
19 oktober 2021  De hof van Eden (Genesis 2)
8 november 2021  Verstoorde verhoudingen (Genesis 3)
7 februari 2022  De schepping zingt (Psalm 148)
14 maart 2022  De Heer spreekt over de natuur ( Matteüs 6, Marcus 4)
11 april 2022  De schepping zucht (Romeinen 8)
9 mei 2022  Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Openbaring 21)
   
 


 
Leerhuis 'Jezus volgen'
27 september 2021
25 oktober 2021
22 november 2021
24 januari 2022
21 februari 2022
21 maart 2022