Overzicht kerkdiensten in de komende periode
De internetdiensten zijn te volgen via de website van onze zustergemeente in Oudenbosch.  

De eerste collecte is altijd voor kerkbeheer. Als u niet in de gelegenheid bent om een dienst bij te wonen, maar toch een bijdrage aan een collecte wilt geven kunt u deze, onder vermelding van het (de) doel(en), overmaken op:

- NL71 RABO 0373 7240 63 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland voor de collecten voor Kerkbeheer en Orgelfonds / Fonds begraafplaats.

- NL94 RABO 0373 7381 02 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland voor de overige, diaconale, collecten.