Overzicht kerkdiensten in de komende periode
2022

Datum Kerk Internet Voorganger Bijzonderheden 2e collecte Uitgangscollecte
2 jan 2022   10:00 ds. Ch. Inkelaar - de Mos   Noah's Ark Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
9 jan 2022   10:00 ds. M.. Oldhoff, 's Mijnsherenland Rotia Valley Kwetsbare ouderen in Moldavië
16 jan 2022   10:00 ds. Ch. Inkelaar - de Mos Voedselbank Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
23 jan 2022 10:30 9:00 ds. H.J. Inkelaar KIA Noodhulp Nepal Kwetsbare ouderen in Moldavië
30 jan 2022 9:00 10:30 mw. H. van der Leeuw, Almere Edukans Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
6 feb 2022 10:30 9:00 mw. B. de Waal-van der Vlies  Koffie drinken KIA Werelddiaconaat Oeganda Kwetsbare ouderen in Moldavië
13 feb 2022 9:00 10:30 ds. Ch. Inkelaar - de Mos Heilig Avondmaal Avondmaalscollecte Leger des Heils Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
20 feb 2022 10:30 9:00 mw. G. de Jong BA Artsen zonder grenzen Kwetsbare ouderen in Moldavië
27 feb 2022 9:00 10:30 ds. H.J. Inkelaar Orgelfonds Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
             
6 mrt 2022 10:30 9:00 ds. Ch. Inkelaar - de Mos Start 40 dagentijd, koffie drinken KIA Zending Rwanda Kwetsbare ouderen in Moldavië
13 mrt 2022 9:00 10:30 ds. S(iets) Nieuwenhuis,O'hout KIA Werelddiaconaat Bangladesh Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
20 mrt 2022 10:30 9:00 ds. H.J. Inkelaar KIA Werelddiaconaat Indonesië Kwetsbare ouderen in Moldavië
27 mrt 2022 9:00 10:30 ds. Ch. Inkelaar - de Mos Stichting Bootvluchteling Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
De eerste collecte is altijd voor kerkbeheer. Als u niet in de gelegenheid bent om een dienst bij te wonen, maar toch een bijdrage aan een collecte wilt geven kunt u deze, onder vermelding van het (de) doel(en), overmaken op:

- NL71 RABO 0373 7240 63 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland voor de collecten voor Kerkbeheer en Orgelfonds / Fonds begraafplaats.

- NL94 RABO 0373 7381 02 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland voor de overige, diaconale, collecten.