Overzicht kerkdiensten in de komende periode


De internetdiensten zijn te volgen via de website van onze zustergemeente in Oudenbosch.

Datum   Kerk  
Internet  Voorganger  Bijzonderheden  2e collecte  Uitgangscollecte
1 mei 2022
9:00 10:30  ds. A. Slingeland, Klundert
 Rotia Valley
 Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
8 mei 2022 9:00 10:30  ds. H.J. Inkelaar  Kia Noodhulp Nigeria
 Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
15 mei 2022 10:30 9:00  ds. Ch. Inkelaar - de Mos  Heilig Avondmaal
 Leger des Heils
 Kwetsbare ouderen in Moldavië
22 mei 2022 9:00 10:30  ds. P. Taselaar, Ridderkerk  Kloosterweekend
 KIA Binnenlands diaconaat de Glind
 Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
26 mei 2022 10:00    mw. H. van der Leeuw, Almere  Hemelvaartdag, gez. dienst  Noah's Ark  Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
29 mei 2022 10:30 9:00  mw. G. de Jong BA
   Hyde Park
 Kwetsbare ouderen in Moldavië
             
 5 juni 2022 9:00  10:30    ds. Ch. Inkelaar - de Mos  Pinksteren, koffie drinken  KIA Zending Zuid-Afrika  Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
 12 juni 2022 10:30  9:00   ds. H. van 't Maalpad, Bergen op Z.    Steunfonds v/h Zuiden  Ouderen in Moldavië
 19 juni 2022 9:00   10:30    ds. P. de Nooij, Den Haag    Voedselbank  Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
 26 juni 2022 10:30   9:00   mw. G. de Jong BA     KIA Binnenlands diaconaat migranten  Ouderen in Moldavië
             
 3 juli 2022    10:00  ds. P. Taselaar, Ridderkerk  Gezamenlijke dienst Oudenbosch    
 10 juli 2022  9:00 10:30   dhr. H. de Bruijn, Oosterhout  Koffie drinken   Bijbelgenootschap  Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
 17 juli 2022 10:30  9:00   ds. Ch. Inkelaar - de Mos  Heilig Avondmaal  Leger des Heils  Ouderen in Moldavië
 24 juli 2022 9:00  10:30   ds. H.J. Inkelaar    Afriana Foundation  Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat
 31 juli 2022 10:30   9:00  ds. Ch. Inkelaar - de Mos    Noah's Ark  Ouderen in Moldavië


De eerste collecte is altijd voor kerkbeheer. Als u niet in de gelegenheid bent om een dienst bij te wonen, maar toch een bijdrage aan een collecte wilt geven kunt u deze, onder vermelding van het (de) doel(en), overmaken op:

- NL71 RABO 0373 7240 63 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland voor de collecten voor Kerkbeheer en Orgelfonds / Fonds begraafplaats.

- NL94 RABO 0373 7381 02 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland voor de overige, diaconale, collecten.