Kerkenraad

De kerkenraad bestaat naast de voorgangers uit drie disciplines, te weten:

- Pastorale ondersteuning

- College van kerkrentmeesters

- College van Diakenen

De voorzitter van de kerkenraad is mevrouw S.M. van Eekelen - Nouwen. (kerkrentmeester0.
Scriba is mevr. N. Kuijlen - Labrie (diaken)