Kerkenraad

De kerkenraad bestaat naast de voorganger uit drie disciplines, te weten:

- Pastorale ondersteuning

- College van kerkrentmeesters

- College van Diakenen

De voorzitter van de kerkenraad is mevrouw L. in't Veld - Middelkoop (Ouderling).
Scriba is mevr. N. Kuijlen - Labrie (diaken)