BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE GASTEL & KRUISLAND

 

TARIEVENLIJST BEGRAAFPLAATSEN

Als bedoeld in artikel 22 van het plaatselijk reglement voor het beheer van de kerkelijke begraafplaatsen van de Protestantse gemeente te Gastel en Kruisland

Terzake van het gebruik van de kerkelijke begraafplaatsen alsmede voor de diensten en vergunningen, die in verband daarmee door het college van kerkrentmeesters worden verleend, worden de volgende tarie­ven in rekening gebracht:

Begraafplaats tarieven, Protestantse begraafplaats Oud Gastel  2023  Korting *
1. Reserveren van een eigen graf  € 282,00 Ja
2. Verlenging optie (reservering) met 10 jaar € 82,50
3. Grafrechten (uitsluitend recht) 
Voor een periode van 20 jaar € 724,00 Ja
Voor een periode van 30 jaar € 1.042,00 Ja
Verlenging na 1e uitgifte per periode van 10 jaar                      € 390,50 Ja
4. Columbariumrechten  
Kosten voor de huur van een urnennis voor een 1e periode van 10 jaar incl plaatsen van de asbus. 1 € 366,00 Ja
incl. verlenging tot een periode van 20 jaar € 485,00 Ja
incl. verlenging tot een periode van 30 jaar € 575,00 Ja
Verlenging na 1e uitgifte per periode van 10 jaar                                   € 151,00 Ja
Bijzetten van een urn in een urnennis € 77,00
5. Bijzetten urn in een (eigen) bestaand graf € 456,50 Ja
6. Begraafrecht 
Kosten van het delven van het graf en de begrafenis 
Voor het begraven van kist of ander lijk omhulsel > 1.20m € 564,00
Voor het begraven van kist of ander lijk omhulsel <1.20 > 0.60m € 298,00
Voor het begraven van kist of ander lijk omhulsel <0.60m € 151,00
Voor het begraven van een urn € 151,00
Voor het plaatsen van een urn op een graf ** €   27,50
8. Vergunning voor het plaatsen van grafbedekking of monument
Kosten voor het afgeven vergunning voor het, plaatsen grafzerk of gedenkteken voor de eerste termijn van uitgifte € 70,00
Verlenging voor 10 jaar € 51,00
9. Als bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats zoals bedoeld in art. 22 en als bijdrage voor een jaarlijks onderhoud aan het graf wordt berekend:
Kosten voor het algemeen onderhoud, het onkruid vrijhouden van het graf en een jaarlijkse reiniging van de graf bedekking, snoeien grafbeplanting e.d.
a Bij een grafrecht van 30 jaar € 1.435,00
b Bij een grafrecht van 20 jaar                                                   € 964,00
c Verlenging van 10 jaar                                                            € 497,00
Kosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats
d Bij een urnenrecht van 30 jaar € 301,00
e Bij een urnenrecht van 20 jaar                                                   € 213,00
f Verlenging van 10 jaar                                                            € 121,00
Bij gespreide betaling (maximaal 36 maanden) 5% toeslag.
10. Administratie kosten
Voor het overboeken van uitsluitend recht op andere rechthebbende  € 70,00
Tarieven voor ruiming, lichten van een graf, herbegraven e.d. op aanvraag.
Deze tarievenlijst treedt in werking op 01-01-2023
Aldus vastgesteld door het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Gastel & Kruisland, gehoord hebbende de kerkenraad.
1 Excl. Kosten voor afsluiting van de nis anders dan met de standaard houtsoort 
* Voor actief geregistreerde leden van de Protestantse Gemeente te Gastel & Kruisland geldt een korting van 15% op deze tarieven.
 
** Urn moet vastgezet worden op het graf
   

Voor praktische zaken rond begraafplaatsen, zie de contactgegevens.