Huwelijksbevestiging

Een huwelijksbevestiging wordt aangevraagd  bij de kerkenraad in de gemeente, waar de bevestiging en inzegening zal plaats vinden.

De aanvraag dient minstens één maand voor de bevestigingsdatum te worden ingediend. U kunt zich daarvoor met de predikant in verbinding stellen.

Betreft het een oecumenische huwelijksdienst, dan dient de aanvraag minstens twee maanden voor de bevestigingsdatum te worden ingediend.

Dit omdat het overleg met de andere kerk ook tijd vraagt.