Ziekenzalving

Op donderdag 24 maart is er een gemeenteavond in Dinteloord over het thema ‘ziekenzalving’. Daarvoor is Mart-Jan Paul uitgenodigd die een lezing komt houden over dat thema. Als kerkenraad willen wij ziekenzalving ook een plek gaan geven in het pastoraat, maar er blijkt veel onbekendheid te zijn over dit onderwerp. Omdat Mart-Jan er ook een boekje over geschreven heeft (Vergeving en genezing) leek het ons goed dat hij er vanuit de Bijbel en zijn ervaring als gemeentepredikant ook meer over komt vertellen.

Stukje uit de nieuwsbrief van Dinteloord. Ook wij worden uitgenodigd om hierbij aanwezig.

Gemeenteavond

Op donderdag 24 maart zal er een gemeenteavond gehouden worden in het Hervormd Centrum in Dinteloord met als thema ‘Ziekenzalving’. Dr. Mart Jan Paul (voorheen predikant in Aalburg en Dirksland) heeft vanuit zijn ervaring als gemeentepredikant daar een boekje over geschreven met als titel ‘Vergeving en genezing’. Daarin beschrijft hij hoe de christelijke kerk in het verleden is omgegaan met ziekte en genezing. Na een onderzoek van de Bijbelgedeelten die hierover gaan (o.a. Jacobus 5) is zijn conclusie dat ziekenzalving weer in ere hersteld dient te worden in de christelijke gemeenten. Tijdens deze avond zal hij dat verder toelichten en krijgt u alle ruimte om met hem in discussie te gaan en uw vragen te stellen over dit belangrijke thema. Dus houd die datum vast vrij in uw agenda!

De avond begint om 19.00 uur. Het adres van het Hervormd Centrum is: Westvoorstraat 18, Dinteloord en het is overal vrij parkeren. Als er nog vragen zijnn, kunt u gerust contact opnemen met ondergetekende.

Hartelijke groet,

Ad Vastenhoud

(06-42060713)