Stichting Africare Melkproject

Stichting Africare is in 2011 opgericht, als Christelijke non-profit foundation met als hoofddoel kindersterfte te verminderen in Afrika. Door middel van verschillende projecten richt de Africare Foundation zich op kinderen en families die leven onder de armoedegrens.  Er wordt gestreefd naar het verbeteren van de leefsituatie van kinderen die leven in armoede en/of ziekte of lijden onder verwaarlozing en misbruik.

Kinderen in honger
Met de hulp van de lokale gemeenschap biedt de Africare Foundation een voedselprogramma voor ondervoede kinderen en baby’s.  Ouders worden ondersteund en getraind bij het verbouwen van gewassen en ontvangen zaden en meststoffen om uit de armoede cirkel te komen.

Kinderen zonder thuis
Bij verwaarlozing/misbruik of overlijden van de ouders worden kinderen tijdelijk of langdurig opgevangen in het Africare huis. Adoptie door familie of bekenden heeft de eerste prioriteit maar indien er geen mogelijkheden gevonden worden om kinderen in een veilige omgeving op te laten groeien, helpt de Africare Foundation. Deze kinderen ontvangen goed onderwijs en worden getraind een zelfstandige toekomst op te bouwen.

Kinderen in nood
Ernstig zieke kinderen worden vanuit dorpen naar het ziekenhuis gebracht en bijgestaan tijdens de opname periode. Ouders wordt geleerd om ziektes tijdig te herkennen en de stappen die ondernomen moeten worden  ten goede van het kind. Er wordt verwacht dat zij hun kennis doorgeven in het dorp waar ze vandaag komen om onnodige kindersterfte tegen te gaan en kennis te verspreiden.

De Africare Foundation streeft ernaar zoveel mogelijk in eigen onderhoud te voorzien  om de onkosten te reduceren. Voedsel wordt zo mogelijk zelf verbouwd en er wordt nauw samengewerkt met de lokale bevolking.

Dit alles wordt gerealiseerd met God’s liefde als belangrijkste wapen in de strijd tegen armoede.


Help a Child, Change a Life.

Als ZWO commissies van Oudenbosch en Oud Gastel willen wij Africare het komende jaar en misschien ook langer steunen met onze bijdrages uit collectes en andere activiteiten. Voorlopig richten we ons daarbij vooral op het zogenaamde “melkproject”van Nicole van Elteren. Dit betreft dus vooral zorgen voor de middelen om babyvoeding te kunnen aanschaffen. Als de moeder bij de geboorte overlijdt of wegens omstandigheden de baby niet kan voeden is er eigenlijk geen alternatief. Flesvoeding voor baby’s is onbetaalbaar en daarom zorgt Nicole daarvoor, of in Nkhoma zelf of via de families in de dorpen, als het kindje daar weer wordt opgevangen na verblijf in het ziekenhuis.  Graag ondersteunen we een tijdlang dit levensreddende werk met uw steun.

 

Voortgangsverslagen

Foto's