Personalia predikanten

 

 

De Protestantse Gemeente te Gastel & Kruisland vormt samen met de Protestantse Gemeente te Oudenbosch een combinatie. Aan deze combinatie is één fulltime predikantsplaats verbonden, welke bekleed wordt door het   echtpaar:

 

Ds. H.J. Inkelaar en Ds. Ch. Inkelaar-de Mos

telefoon : 0165 -312453, 

e-mail: inkelaar@dds.nl

 

Beiden zijn als parttime predikant aan de combinatie verbonden.

 

Voor de Protestantse Gemeente te Gastel & Kruisland verleent dominee H.J. Inkelaar de pastorale zorg, hij is ook lid van de kerkenraad van onze gemeente.

 

 

                                                 

                                                     Echtpaar Inkelaar