Nieuws van de Protestantse Gemeente te Gastel & Kruisland

 

 

 

Gezinsdienst

We willen dit jaar een aantal gezinsdiensten houden. Hiermee hopen we meer jonge gezinnen bij de kerk betrokken te houden. De eerste gezinsdienst is op zondag 19 maart om 9.00 uur. Deze dienst wordt geleid door Theo van Teijlingen die ook de muziek zal verzorgen. Het thema van deze dienst is "Touwtje uit de deur". Een ieder wordt uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. 

 

Jubileumdienst

Op 5 april zijn  onze voorgangers, Ds. Harm-Jan Inkelaar en Ds. Charlotte Inkelaar - de Mos 25 jaar aan onze gemeente verbonden. Dit heuglijke feit willen we herdenken in een gezamenlijke dienst in de kerk in Oudenbosch op 9 april 2017 om 10.00 uur. Na afloop van de dienst is er een informele bijeenkomst in de Pastorije. Alle belangstellenden worden zowel voor de dienst als voor de informele bijeenkomst uitgenodigd. 

 

 

Agenda

Zie ook de agenda op de website van Oudenbosch voor diverse activiteiten.