College van kerkrentmeesters

 

Dit college behartigd "materiŽle en financiŽle zaken" van de gemeente. Zij beheert de financiŽn, uitgezonderd de diaconale.

Zij is verantwoordelijke voor de gebouwen, voor het kunnen houden van erediensten, begraafplaatsen, geldwerving, administratie, ledenadministratie, archieven, verzekeringen, kosters,  organisten en andere vrijwilligers.

 

Het college kent: kerkrentmeester - ouderlingen, zij zijn tevens lid van de kerkenraad. 

                          kerkrentmeesters deze zijn geen lid van de kerkenraad.

 

Het college bestaat uit ten minste 3 leden en 2/3 dient kerkrentmeester - ouderling te zijn

 

Het college van kerkrentmeesters stelt jaarlijks de begroting,  jaarrekening en dienstenrooster op. In overleg met de diaconie het collecterooster.

Al deze stukken worden ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad.

 

De jaarrekening, begroting en collecterooster worden door de kerkenraad voorlopig vastgesteld, daarna 2 weken ter inzage legt voor de gemeenteleden en gehoord hebbende hun opmerkingen worden zij door de kerkenraad definitief vastgesteld.

 

Berichten voor het college van kerkrentmeesters kunnen worden gestuurd naar kerkrentmeesters@pkn-gastel-kruisland.nl