info kerkkoor

HET PROTESTANTS KERKKOOR

Het kerkkoor heeft zangers en zangeressen uit Oudenbosch, Oud Gastel, Kruisland, Zegge­ en Standaardbuiten.

Er staan ruim 25 leden genoteerd. Iedere woensdagavond wordt er in de consistorie in Oudenbosch gerepeteerd en wel van 20.00 tot ca. 22.00 uur.  

 

 

De dirigent is:

 

Dhr. G. Blok, Groene Woud 20,

4731 GV  OUDENBOSCH,

telefoon.: 0165-313512,

fax: 0165-310410

e-mail gerblok@concepts.nl

 

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!!!

 

                                                  

                                                    Repetitie in de kerk te Oudenbosch