Aanbieding Nieuwe Bijbel Vertaling  31 oktober 2004

 

                                             Gods woord zet mensen in beweging

 

In de kerkdienst van 31 oktober is door Foort Groenleer namens het Nederlands Bijbelgenootschap een speciale uitgaven van de Nieuwe Bijbel Vertaling aan geboden aan de dienstdoend ouderling dhr. Koos Vervoort.

 

De dienst die werd geleid door Dr. J. Verburg uit Doorn stand in het teken van hervormingsdag

 

Na een korte toespraak namens het bijbelgenootschap overhandigde de heer Groenleer de bijbel met de opdruk " Gods Woord zet mensen in beweging - 31 oktober 2004" aan de gemeente.

 

                                 

                                                                   Dhr. Groenleer spreekt namens het bijbelgenootschap

 

                                                                 

                                                                    Gemeente luistert naar de woorden van het bijbelgenootschap

 

                                  

de Nieuwe Bijbel Vertaling ontvangen door de ouderling van dienst                    De heer Vervoort bedankt namens de gemeente

 

                                                           

                                                            Dr. Verburg leest de eerste tekst uit de nieuwe bijbel