Kijk ook eens op de website van het bijbelgenootschap

 

 

Op zondag 31 oktober 2004 is in de dienst namens het Nederlands bijbelgenootschap een kerkbijbel aan geboden aan onze gemeente,

In deze dienst was de jaarlijkse Oogstcollecte  bestemd voor de actie van het Nederlands Bijbelgenootschap :

 

Wij een bijbel, zij een bijbel

 

 

In ons land is de bijbel vrij verkrijgbaar in diverse vertalingen en uitvoeringen. Voor veel mensen is dat iets waarvan ze alleen maar kunnen dromen. Er bestaat geen bijbel in hún taal of een bijbel is zo duur, dat ze er onmogelijk een kunnen kopen. Daar wil het bijbelgenootschap zich niet bij neerleggen. Wij een bijbel? Dan zij ook een bijbel! Bijbelwerk in binnen- en buitenland moet doorgaan.

We zijn dankbaar dat wij de Nederlandse, Vlaamse, Surinaamse en Antilliaanse lezers De Nieuwe Bijbelvertaling kunnen aanbieden. Die dankbaarheid willen we concreet tonen door de actie Wij een bijbel, zij een bijbel. Speciaal richten we ons op bijbel(vertaal)werk in India.
Het NBG wil een tiental projecten van het Bijbelgenootschap van India financieel steunen.
Daarvoor is een bedrag nodig van € 500.000,-
Die projecten betreffen onder meer:
- kinderbijbels voor de Lambadi's
- bijbels voor visueel gehandicapten
- bijbelboekjes voor moslims
- subsidies voor vertaalcomputers.

(Uitgebreide informatie over de projecten vindt u in de speciale brochure Wij een bijbel, zij een bijbel)

 

Waarom komt er een nieuwe bijbelvertaling?

In de afgelopen decennia groeide binnen verschillende kerken en onder veel bijbellezers behoefte aan een nieuwe bijbelvertaling. Daarmee werd bedoeld een vertaling die 'van deze tijd' is. Zo'n vertaling doet recht aan de veranderingen in de Nederlandse taal, aan veranderingen in de visie op vertalen en aan veranderingen in kennis van de Bijbel en de bijbelse context.

De concrete vraag naar een nieuwe bijbelvertaling werd gesteld tijdens de Alverna-conferentie in 1989, die door de Raad van Contact en Overleg betreffende de Bijbel (RCOB) belegd was. In deze Raad zijn verschillende kerkgenootschappen vertegenwoordigd. Maar er bleek zelfs een breder draagvlak: niet alleen protestantse kerken en de Rooms-Katholieke Kerk achtten een gemeenschappelijke nieuwe bijbelvertaling van groot belang, ook de joodse gemeenschap had belangstelling voor een nieuwe vertaling van de Tenach. Uiteindelijk zijn zo'n 23 kerk en geloofsgemeenschappen betrokken bij dit vertaalproject.

Meer weten over de nieuwe bijbelvertaling